ช่วยดู ให้ ที ครับ กดแล้ว ajax ไม่ทำ งาน ผมจะทำเกี่ยวกับ ระบบadd


    กดไปแล้ว นิ่ง ไม่ ทำงาน เลย 


    ช่วย ตรวจสอบให้ด้วยนะครับ  มอง มาหลาย รอบและ ลอง ลบนุ่นแก้ นี่ก็ยัง นิ่ง เปิดหนังสือ ดูก็หลายรอบ


    *-*  


     


    user.php


    


    <!DOCTYPE HTML>


    <html>


    <head>


    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">


    <title>Greenchat สังคมรุ่นใหม่ของxxxมัน</title>


    <script src="prototype.js" language="JavaScript" type="text/javascript">


    </script>


     


    <script language="javascript" type="text/javascript">


    function ShowStatusFriend(id,user,id2,user2){


    var params = "user_id="+id+


    "&usename="+user+


    "&user_id_o="+id2+


    "&username_o="+user2;


    var url = "add_friend.php";


    var myAjax = new Ajax.Updater("show_status_f",url, {method: "post", parameters: params});


     


    }


     


    </script>


     


    </head>


    <body>


    <?


    include("myuser.php");


    include("myuser_other.php");


    ?>


    // 2 ส่วน ข้างบนนี้ จะ มีค่าตัวแปร $user_id,$username,$user_id_o,$username_o อยู่


    <div id = "show_status_f" class="show_status_friend"><br>


          <? 


     include("config.php");


     


    echo '<a href="#" onClick="ShowStatusFriend($user_id,$username,$user_id_o,$username_o)">


    <img src="images/Add-Male.png" border="0"></a>';


     


    ?>


          


          </div>


    


     


     


    ในส่วน ของ ไฟล์ add_friend นี้ไม่น่าจะ มีปัญหา เพราะ ลอง ตรวจสอบแล้ว ไม่มีข้อผิดพลาด 


     


    


    <?


    include("config.php");


     


    $user_id = $_POST['user_id'];


    $username = $_POST['username'];


    $user_id_o = $_POST['user_id_o'];


    $username_o = $_POST['username_o'];


    $date = date("Y-m-d");


    $status_f = '0';


     


    $add_friend = mysql_query("INSERT INTO add_friend VALUES ('$user_id','$username','$user_id_o','$username_o','$date','$status_f')");


     


    echo '<br>';


     


    if($add_friend){


     


    echo 'เป็นเพื่อนกันแล้ว';


     


     


    }


    ?>


    

06 ส.ค. 2555 2 1,202

ไม่ลอง view source ดูละครับ น่าจะเห็นที่ผิดecho '<a href="#" onClick="ShowStatusFriend($user_id,$username,$user_id_o,$username_o)">

    <img src="images/Add-Male.png" border="0"></a>';

    

    คำสั่งด้านบน ผมไม่แน่ใจว่าถูกต้องมั้ย

    

    1.echo ภายในเครื่องหมาย ' จะให้ผลลัพท์เป็น ข้อความดังนั้น ตัวแปรต่างๆก็จะไม่ถูกแทนที่ ให้ใช้ " แทน

    2.ตัวแปรที่ส่งให้กับ javascript ถ้าไม่ได้อยู่ในเครื่องหมาย " จะต้องเป็นตัวเลขเท่านั้น ดังนั้นถ้าค่าที่ส่งไปเป็น ข้อความ ใส่ " หรือ ' ครอบมันด้วยครับ

    

    ดังนั้นข้อความด้านบน น่าจะเป็นเช่นนี้ครับ

    

    echo "<a href='#' onClick='ShowStatusFriend($user_id, \"$username\", $user_id_o, \"$username_o\")'>
    

        <img src='images/Add-Male.png' border='0'></a>";

        

        ทั้งหมดนี้คงจะเห็นข้อผิดพลาด ถ้าได้ลอง View Source ครับ

        

         


#1

โอ่ว ครับ ได้ ความ รู้ เลย ครับ ในการ ตรวจสอบครั้งนี้ เห็ความแตกต่างเลย ครับ *-*ขอบคุณครับ 
#2
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^