A-AA+then

เกี่ยวกับ widget slide

1,002
คือผมอยากทำให้รูป head ด้านบน สามารถเปลี่ยนได้ตามหน้านะครับ เช่นหน้า home โหลดภาพ 1-10 หน้า document โหลดภาพ 11-20
โดยที่หน้า home เรียกจาก โมดูล index หน้า document เรียกจ้าโมดูล document

ผมก้ไปแทรก sql เผื่อเรียกภาพมาแต่หน้าได้แล้ว แต่ปัญหามันอยู่ที่ว่า พอเรียก หน้า document แล้วภาพและscript ก้จะถูกเรียกมาด้วยแต่
เหมือนกับว่า var slide = new GbtnSlide('header-wrap',{'slideTime':5000}); จะซ้อนกัน

สำหรับการเรียกแบบ # นะครับ แต่ถ้าเรียกเป็น .html ได้เพราะ html ถูกเรียกขึ้นมาใหม่ 

งง รึป่าวครับ laugh

2 ความคิดเห็น

ถูกครับ เพราะมันเป็นคำสั่ง Javascrpt ครับ การเปลี่ยนหน้าด้วย Ajax ไม่ได้ทำให้คำสั่งหน้าเดิมหายไป ดังนั้น ในหน้าต่อไปถ้าใช้โค้ดเดิมๆมันคงจะทำงานอยู่ครับ

การแก้ไข....ผมไม่แน่ใจนะ เพราะไม่ได้ทดสอบ

ในแต่ละหน้าให้ใช้ id ต่างกันครับ เช่น หน้า home ก้กำหนด id ให้ พื้นที่ส่วนแสดงผล slide เป็น id นึง และในหน้าอื่นๆ ก็ให้เป็น อีก id นึง เช่น หน้า home ใช้ home_slide หน้า อื่นๆ ใช้ xxxx_slide เป็นต้น

1

มันจะมาติดปัญหาที่ว่า ตัวแสดง slide มันจะไม่ได้อยู่ใน {CONTENT} :24:
2
^