มีปัญหา Ajax Updater ไม่ส่งค่าใน Firefox ใน php ครับ ช่วยเช็ค ต

คือว่า ผม จะทำ การ check user ว่า user ซ้ำ หรือเปล่ามีโค๊ด ดังนี้ ลองทำดูแล้ว มันไม่ยอม check ใน Firefox และ IE  อ่ะครับ  แต่ โครม ได้Register.html

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">


    <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">


    <head>


    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=tis-620" />


    <title>Untitled Document</title>


    <script src="prototype.js" language="JavaScript" type="text/javascript">


    </script>


     


    <script language="javascript" type="text/javascript">


    function  checkUsername(Div){


    var params = "username=" + document.getElementById("username").value;


    var url = "checkuser.php";


    var myAjax = new Ajax.Updater(Div,url, {method: "post", parameters: params});


     


    }


     


    <body>


    <form id="register" name="register" method="post" action="check_register.php">


    <br><br>


    <label for="username">ชื่อผู้ใช้</label>


    <input name="username" type="text" id="username" value="" maxlength="24" placeholder="กรอกชื่อผู้ใช้" onblur="checkUsername(checkuser)"/>


    <spen id=checkuser><img src='images/false.png'></spen>


    

    checkuser.php

    <?

    

        $username = $_POST['username'];

    

        include("config.php");

    

        $count_test = mysql_num_rows(mysql_query("SELECT * FROM  $tbname WHERE username = '$username' "));

    

        $lang = "^[a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9]*$";

    

        if (!ereg($lang,$username)){

    

        print "<img src='images/false.png'>";

    

        } elseif (  (strlen($username)<8) || (strlen($username)>24)   ) {

    

            print "<img src='images/false.png'>";

    

        }  elseif ( $count_test != 0 ) {

    

            print "<img src='images/false.png'>";}

    

        else {

    

        print "<img src='images/true.png'>";

    

        }

    

        mysql_close($objConnect);

    

        ?>

    

    

     09 ก.ค. 2555 3 1,529

onblur="checkUsername('checkuser')"

ลองดูนะครับเหตุผลก็เพราะ จากโค้ดที่ให้มา checkuser จะเป็นตัวแปร ไม่ใช่ข้อความ ดังนั้น ต้องใส่เครื่องหมาบคำพูดให้มัน มันถึงจะเป็น ข้อความครับ
#1

ตอน นี้ ผม งง มากเลย  ลองงมๆ ดู อย่างที่ท่านบอกก็ได้ นะครับ แล้วอีกอย่าง ผมลอง ไป ลบ <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">


    <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">


    

    ให้เหลือแต่ <html> ก้ได้ เช่นกัน ครับ 

    

    ผมก็ไม่รู้เป็นที่อะไร แล้ว อีกอย่าง  ie 8  ผมก็ไม่แสดงผล จาวาเลย ทั้งๆ ที่เปิดฟังชั่น securitu >> custom level แล้วนะครับ

#2

จริงๆแล้ว ถ้าสามารถใช้งานเว็บผมได้ปกติ Browser ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรบนเว็บก็มีตัวอย่างตามแบบทที่ต้องการนะครับ ลองศึกษาดู
#3
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^