A-AA+then

GCMS5.2.1 การเพิ่มภาษา

1,115
GCMS5.2.1 การเพิ่มภาษา
เวลาเพิ่มภาษาจะ error ดังภาพครับ

2 ความคิดเห็น

จากที่ทดสอบบน http://gcms5.goragod.com ก็ปกติดีนี่ครับ

ถ้ายังไม่สามารถทำได้ให้ดาวน์โหลดไปใหม่ลองติดตั้งดูครับ
1

อ๋อ ได้แล้วครับ เป็นกับเวลาเพิ่มภาษา ถ้าไม่เสาเนาจาก th ไปจะเกิด error ครับ
2
^