A-AA+then

javacript กับ atribute html

1,426

    สวัสดีครับ รบกวนสอบถามหน่อยนะครับ คือว่า จากโค็ด
    
    <script language="JavaScript">
          function
test()
         {
           var
amount = $(".loop").size();
       alert("จำนวนอิลิเมนต์ทั้งหมด = "+amount);
         }
    </script>

        <form action="test2_save.php" method="post" id="form" name="form">
            <section>
            <div class="loop">
            name : <input name="name1" type="text">
            message : <input name="mes1" type="text">
            <a href="#" class="addScnt">Add</a>
            </div>
            </section>
            <input name="submit" type="submit" value="Submit">
            <input type="hidden" name="hdnLine" value="อยากให้ค่าตัวแปร amount ในฟังขั่น test ของจาวาสคริปมาแสดงตรงนี้ต้องเขียนยังไงร๋อครับ">
        </form>

    
     

3 ความคิดเห็น

:46::46::46:

$("hdLine").value = amount;
1

    ขอบคุณครับ แต่ยังไม่ได้อ่าครับ ไม่ทราบว่ายังเขียนแบบใดได้อีกบ้างอ่าครับ

    <script>
    $(function() {
            var scntDiv = $('section');
            var i = $('section .loop').size() + 1;
           
            $('.addScnt').live('click', function() {
                $('<div class="loop">name : <input name="name'+i+'" type="text">message : <input name="mes'+i+'" type="text"><a href="#" class="addScnt" style="margin-right:15px;">Add</a><a href="#" class="remScnt">Remove</a></div>').appendTo(scntDiv);
                    i++;
                    return false;
            });
           
            $('.remScnt').live('click', function() {
                    if( i > 2 ) {
                            $(this).parents('section .loop').remove();
                            i--;
                    }
                    return false;
            });
    });
    </script>

    <script language="JavaScript">
         function test() {
         var
amount = $(".loop").size();
              alert("จำนวนอิลิเมนต์ทั้งหมด = "+amount);
               $('#hdnLine').value = amount;
         }
    </script>

    
    <div id="p_scents">
        <form action="test2_save.php" method="post" id="form" name="form">
            <section>
            <div class="loop">
            name : <input name="name1" type="text">
            message : <input name="mes1" type="text">
            <a href="#" class="addScnt">Add</a>
            </div>
            </section>
            <input name="submit" type="submit" value="Submit" onClick="Javascript:test();">
            <input type="hidden" name="hdnLine" id="hdnLine" value="อยากให้ค่าตัวแปร amount ในฟังขั่น test ของจาวาสคริปมาแสดงตรงนี้ต้องเขียนยังไงร๋อครับ">
        </form>

    
    ปล.รบกวนอีกซักรอบนะครับ คือผมอยากได้ค่าตัวเลขซึ่งเป็นจำนวน element ทั้งหมดของ div class="loop" ไปใส่ในค่า value ของ input id="hdnLine" อ่าครับ

    เพราะผมจะทำให้มัน insert เข้าฐานข้อมูล แบบไม่จำกัดจำนวนแล้วแต่จะกรอกค่า input เข้ามาจากการเพิ่ม emlement อ่าครับ ซึ่ง ณ ตอนนี้ขาดแค่จะทำยังไงให้ค่า

    value ของ input id="hdnLine" มันรับรู้ตัวแปร amount  ได้อ่าครับ เพราะจะได้ insert เข้าดาตาเบสแบบไม่จำกัดจำนวนได้อ่าครับ ผมนั่งงมกับ javascript แต่ทำไม่ได้ซักทีอ่าครับ เลยต้องขอรบกวนด้วยนะครับ ขอบคุณครับ

     

2

    ได้แล้วครับผม ผมนั่งลองมั่วๆดูอ่าครับ

     

    <script language="JavaScript">
         function test() {
         var amount = $(".loop").size();
            $('input[name="hdnLine"]').val(amount);
         }
    </script>

     

    ปล.ขอบคุณมากๆเลยนะครับผม

3
^