javacript กับ atribute html


    สวัสดีครับ รบกวนสอบถามหน่อยนะครับ คือว่า จากโค็ด

    

    <script language="JavaScript">

          function
test()

         {

           var
amount = $(".loop").size();

       alert("จำนวนอิลิเมนต์ทั้งหมด = "+amount);

         }

    </script>


        <form action="test2_save.php" method="post" id="form" name="form">

            <section>

            <div class="loop">

            name : <input name="name1" type="text">

            message : <input name="mes1" type="text">

            <a href="#" class="addScnt">Add</a>

            </div>

            </section>

            <input name="submit" type="submit" value="Submit">

            <input type="hidden" name="hdnLine" value="อยากให้ค่าตัวแปร amount ในฟังขั่น test ของจาวาสคริปมาแสดงตรงนี้ต้องเขียนยังไงร๋อครับ">

        </form>


    

     


18 มิ.ย. 2555 3 1,481

:46::46::46:$("hdLine").value = amount;
#1


    ขอบคุณครับ แต่ยังไม่ได้อ่าครับ ไม่ทราบว่ายังเขียนแบบใดได้อีกบ้างอ่าครับ    <script>

    $(function() {

            var scntDiv = $('section');

            var i = $('section .loop').size() + 1;

           

            $('.addScnt').live('click', function() {

                $('<div class="loop">name : <input name="name'+i+'" type="text">message : <input name="mes'+i+'" type="text"><a href="#" class="addScnt" style="margin-right:15px;">Add</a><a href="#" class="remScnt">Remove</a></div>').appendTo(scntDiv);

                    i++;

                    return false;

            });

           

            $('.remScnt').live('click', function() {

                    if( i > 2 ) {

                            $(this).parents('section .loop').remove();

                            i--;

                    }

                    return false;

            });

    });

    </script>


    <script language="JavaScript">

         function test() {

         var
amount = $(".loop").size();

              alert("จำนวนอิลิเมนต์ทั้งหมด = "+amount);

               $('#hdnLine').value = amount;

         }

    </script>    

    <div id="p_scents">

        <form action="test2_save.php" method="post" id="form" name="form">

            <section>

            <div class="loop">

            name : <input name="name1" type="text">

            message : <input name="mes1" type="text">

            <a href="#" class="addScnt">Add</a>

            </div>

            </section>

            <input name="submit" type="submit" value="Submit" onClick="Javascript:test();">

            <input type="hidden" name="hdnLine" id="hdnLine" value="อยากให้ค่าตัวแปร amount ในฟังขั่น test ของจาวาสคริปมาแสดงตรงนี้ต้องเขียนยังไงร๋อครับ">

        </form>


    

    ปล.รบกวนอีกซักรอบนะครับ คือผมอยากได้ค่าตัวเลขซึ่งเป็นจำนวน element ทั้งหมดของ div class="loop" ไปใส่ในค่า value ของ input id="hdnLine" อ่าครับ    เพราะผมจะทำให้มัน insert เข้าฐานข้อมูล แบบไม่จำกัดจำนวนแล้วแต่จะกรอกค่า input เข้ามาจากการเพิ่ม emlement อ่าครับ ซึ่ง ณ ตอนนี้ขาดแค่จะทำยังไงให้ค่า    value ของ input id="hdnLine" มันรับรู้ตัวแปร amount  ได้อ่าครับ เพราะจะได้ insert เข้าดาตาเบสแบบไม่จำกัดจำนวนได้อ่าครับ ผมนั่งงมกับ javascript แต่ทำไม่ได้ซักทีอ่าครับ เลยต้องขอรบกวนด้วยนะครับ ขอบคุณครับ     


#2


    ได้แล้วครับผม ผมนั่งลองมั่วๆดูอ่าครับ         <script language="JavaScript">

         function test() {

         var amount = $(".loop").size();

            $('input[name="hdnLine"]').val(amount);

         }

    </script>         ปล.ขอบคุณมากๆเลยนะครับผม


#3
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^