A-AA+then

การหาอัดับของผลรวมคะแนน

1,159
การหาอัดับของผลรวมคะแนน
สอบถาม อ.ครับ ผมต้องการกำหนดอันดับของคะแนนสอบ จากการ SUM(SCORE) ตามรูปครับ ตอนนี้ผมแสดงแต่ละคนได้ แต่ไม่รู้จะเขียนโค๊ดยังไงให้แสดงว่าใครได้อันดับที่เท่าไหร่ ซึ่งเรียงตามหมายเลขประจำตัว และอันดับตรงตามคะแนนของแต่ละคนครับ ช่วยหน่อยครับ

1 ความคิดเห็น

จริงๆแล้วก็แนะนำให้ทำ query 2 ครั้งนะครับ

ครั้งแรกให้เรียงลำดับตาม score เพื่อหาอันดับก่อน โดยเก็บ id ไว้ เช่น

<?php
$datas[47001203]=1;
$datas[47001202]=2;
.........
?>

query ให้ได้ผลลัพท์แบบนี้ (ก็ query ธรรมดาแหละ) สังเกตว่าผมใช้ key ของ array เป็นหมายเลขประจำตัว

ครั้งที่ 2 query เพื่อให้ได้ข้อมูลตามตารางที่แนบมา โดยให้เรียงตามลำดับ หมายเลขประจำตัว ในกรณีนี้จะไม่มีอันดับ...ผลลัพท์ก็ตามตารางนั่นแหละเป๊ะเลย

<?php
   for {....
      // loop ผลลัพท์การ query เรียงตามลำดับหมายเลขสมาชิก
       echo "<tr>$result[member_id]</tr>";// หมายเลขประจำตัว 47001203
       .......
       echo "<tr>".$datas[$result['member_id']]."</tr>";// อันดับ $datas[47001203]
   }
?>
1
^