A-AA+then

สอบถาม

1,181
จะให้ทำchat roomแบบมีหลายchannel ครับ ราคาเท่าไหร
natchapong_junior@hotmail.com

1 ความคิดเห็น

อ้างจากคำถามจะให้ทำchat roomแบบมีหลายchannel ครับ ราคาเท่าไหร
natchapong_junior@hotmail.com

หลาย channel คืออะไรครับ ขยายความหน่อย

รบกวนส่งรายละเอียดที่ต้องการทางอีเมล์หรือ msn นะครับ จะสะดวกในการสอบถามกว่า
1
^