A-AA+then

เกี่ยวกับ input type="image"

1,328
มีวิธีไหนบ้างครับ ที่จะทำให้ ตอนกด <input type="image"> แล้วไม่ส่งผลให้ฟอร์มไม่ submit

2 ความคิดเห็น

ขอตอบเองเลยครับ

onclick="return false"

1

555+++ ขยายความให้นิดนึง

ในฟอร์ม input type=submit, input type=image, button สามารถทำตัวเป็นปุ่ม Submit ได้ทั้งสิ้นครับ
2
^