A-AA+then

สอบถามเกี่ยวกับการเขียน mysql ครับ

1,121
สอบถามเกี่ยวกับการเขียน mysql ครับ คือว่าผมเคยเห็นอยู่ว่ามันมีอะครับแต่ตอนนี้หาไม่เจอไม่รู้ว่าจะ search คำว่าอะไรดี

เกี่ยวกับการ select ข้อมูลออกมาแล้วแปลงอะครับตอนเขียน sql เลยอะครับเช่น w=รอ A=อนุมัติ N=ไม่อนุมัติอะครับ

รู้ว่า select ค่าออกมาแล้วค่อย if else ได้แต่อยากรู้อะครับ ว่า sql มันเขียนยังไง

แล้วขอสอบถามเกี่ยวกับการ บวกค่าใน my sql อีกเรื่องด้วยอะครับ พอดีผมทำโปรเจคจบเกี่ยวกับระบบลางานออนไลน์

ทีนี้มันมีในส่วนของการออกรายงาน ซึ่งมันมีช่องวันลาของเก่า แต่มันติดปัญหาที่ว่าผมจะบวกข้อมูลยังไงดีอะครับ

ตอนนี้ใช้ sum ทั้งคอลัม มันก็เลยออกมามั่วเพราะว่า ค่าทุกใบลามันเท่ากันหมด ผมต้องการให้มันบวกกันแบบ

เช่น ใบลาที่ใบที่ 3 ก็เอา 1 กับ 2 มาบวกกัน 

ใบลาที่ 2 ก็เอา 1ค่าของใบลาที่ 1 มาโชว์อย่างเดียวอะครับ

1 ความคิดเห็น

ตำถามแรกดูบทความ
คำถามที่ 2 ตอบไม่ถูก แต่ดูๆแล้วก็น่าจะทำได้เพียงแต่ต้องกำหนดเงื่อนไขให้ถุกต้อง ซึ่งไม่มีใครรู้เงื่อนไขที่ถูกต้องของเธอ
1
^