สอบถามเกี่ยวกับการใช้ java script ครับ มีปัญหาเวลารันบน firefox


    สอบถามเรื่องการใช้ PHP กับเทคนิคการ Submit Form แบบไม่เปลี่ยนหน้าโดยใช้ Target ไปยัง Iframe 


     


    คือผมใช้กับ IE และ Chrome ก็รันได้ปกตินะครับ แต่พอรันกับ Firefox ใช้ Firebug 


     


    ดูมัน 


     


    error document.frmMain is undefined


     


    document.frmMain.action='add_quota_save.php'


     


    มันเป็นที่อะไรหรอครับ


    

    

    

    

         

    

         

    

         

    

        <script language="JavaScript">

    

         

    

         

    

         

    

        function fncAction1()

    

        {

    

        //alert("1111")

    

        frmMain.action="add_quota_save.php"

    

        frmMain.target="iframe_target"

    

        frmMain.submit();

    

        }

    

         

    

         

    

        function fncAction2()

    

        {

    

        frmMain.action="del_quota.php"

    

        frmMain.target="iframe_target"

    

        frmMain.submit();

    

        }

    

         

    

        function fncAction3()

    

        {

    

        frmMain.action="webpage3.php"

    

        frmMain.target="iframe_target"

    

        frmMain.submit();

    

        }

    

         

    

        </script>

    

         

    

        <script language="JavaScript">

    

        function addResult(result)

    

        {

    

        if(result==1)

    

        {

    

        document.getElementById("divResult").innerHTML = "<font color=green> ท่านได้ทำการเพิ่มโควตาการลาของพนักงานเรียบร้อยแล้ว  </font>  <br>";

    

        }

    

        else

    

        {

    

        document.getElementById("divResult").innerHTML = "<font color=red> Error!! Cannot add data </font> <br>";

    

        }

    

        }

    

        </script>

    

         

    

         

    

        <script language="JavaScript">

    

        function delResult(result)

    

        {

    

        if(result==1)

    

        {

    

        document.getElementById("divResult").innerHTML = "<font color=red> ท่านได้ทำการรีเซทการลาของพนักงานเรียบร้อยแล้ว  </font>  <br>";

    

        }

    

        else

    

        {

    

        document.getElementById("divResult").innerHTML = "<font color=red> Error!! Cannot delete data </font> <br>";

    

        }

    

        }

    

        </script>

    

         

    

        <form name="frmMain" method="post">

    

        <iframe id="iframe_target" name="iframe_target" src="#" style="width:0;height:0;border:0px solid #fff;"></iframe>

    

        <center><div id="divResult"></div></center>

    

         

    

         

    

         

    

         

    

        <?php

    

        require_once("connect.php");

    

        require_once('calendar/classes/tc_calendar.php');

    

        ?>

    

         

    

        <h2>ให้สิทธิ์การลาพนักงาน</h2><br><br>

    

         

    

         

    

         

    

        การลาป่วยใน1ปีงบประมาณแบ่งออกเป็น 2 ช่วง<br>

    

        ตัวอย่าง<br>

    

        รอบที่&nbsp;  1ตุลาคม&nbsp;&nbsp;2552 - มีนาคม 2553 ลาป่วยได้จำนวน 10 ครั้ง 23 วัน <br>

    

        รอบที่&nbsp;  2 เมษายน 2553 - กันยายน  2553 ลาป่วยได้จำนวน 10 ครั้ง 23 วัน   &nbsp;&nbsp;&nbsp;กดปุ่ม UPDATE เพื่อให้สิทธิ์พนักงานทุกคน &nbsp;&nbsp;<input name="btnButton1" id="btnButton1" type="button" value="UPDATE" OnClick="fncAction1();"><br>

    

        คิดการลาป่วย/ลากิจทั้งปีห้ามเกิน 20 ครั้ง 45 วัน ลากิจและการป่วยรวมกัน

    

        กดปุ่ม UPDATE เพื่อให้สิทธิ์พนักงานทุกคน &nbsp;&nbsp;<input name="btnButton2" id="btnButton2" type="button" value="UPDATE" OnClick="fncAction3();"><br>

    

        ทำการรีเซทการลาของพนักงานทั้งหมด  &nbsp;&nbsp;<input name="btnButton3" id="btnButton3" type="button" value="RESET" OnClick="fncAction2();">

    

         

    

         

    

         

    

         

    

         

    

         

    

         

    

        </form>
06 พ.ค. 2555 5 1,663

แนะนำให้ใช้ document.froms แทนนะครับ เช่นdocument.forms[0].action = 'xxx.php';โดยที่ 0 คือ index ของฟอร์ม ซึ่งก็ต้องหาละครับว่าฟอร์มที่ใช้เป็นตัวที่เท่าไร
#1

อ้างอิงจาก ความคิดเห็น #1แนะนำให้ใช้ document.froms แทนนะครับ เช่นdocument.forms[0].action = 'xxx.php';โดยที่ 0 คือ index ของฟอร์ม ซึ่งก็ต้องหาละครับว่าฟอร์มที่ใช้เป็นตัวที่เท่าไร
แล้วเราจะหาฟอร์มว่าเป็นตัวที่เท่าไหร่ยังไงอะครับ
#2

ฟอร์มที่พบตัวแรกในโค้ด HTML คือ 0 ครับ ตัวถัดมาก็นับเอาละกันปล. ลองศึกษา GAjax ดูครับ ใช้ง่ายกว่ากันเยอะเลย
#3

พอจะมีตัวอย่างแบบที่ผมกำลังทำอยู่ไหมอะครับ รบกวนด้วยครับ
#4

อ้างอิงจาก ความคิดเห็น #4พอจะมีตัวอย่างแบบที่ผมกำลังทำอยู่ไหมอะครับ รบกวนด้วยครับ


ลองหาบนเว็บดูครับ หาเรื่อง GAjax หรือ GForm
#5
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^