A-AA+then

ผมต้องการสร้างเมนู ในส่วนที่แสดง widget

1,359
คือผม ต้องสร้างทำเว็บ โดยสร้างเมนู ลงในส่วนที่แสดง widget ครับ ตรง sidebar ในส่วน เมนูผม ทำได้แล้วครับ แต่ติดตรงที่ เมื่อเราคลิกเมนูแล้ว ไม่รู้จะ ลิงก์ไปตรงไหน ต้องทำยังไว แล้ว วิธีเขียนด้วยครับ หน้าที่แสดงผม ใส่ ในโฟเดอร์  widget ครับ แล้ว ลิงค์ ไปที่ Module พอจะมีวิธีมั้ยครับ ช่วยแนะนำหน่อยครับ

1 ความคิดเห็น

สามารถออกแบบเองได้โดยตรงเลยครับ โดยเขียนเป็นแบบ HTML ที่ index.html ในส่วน sidebar

หรือ ถ้าต้องการให้สามารถจัดการเมนูด้วย GCMS ได้ให้ใส่ <ul class=sidemenu>{SIDEMENU}</ul> ในส่วนที่ต้องการแสดงเมนูข้างครับ และนอกจากนี้ GCMS ยังสนับสนุน <ul class=bottommenu>{BOTTOMMENU}</ul> ด้วยครับ

ปล. CSS สำหรับเมนูจะถูกออกแบบไว้ตาม theme ดังนั้น ถ้ามีการใช้เมนูที่ตำแหน่งอื่น อาจต้องเขียน CSS เพิ่มเติมด้วยครับ
1
^