A-AA+then

คือ พอทราบวิธีให้ลง 2 ภาษาในเครื่องเดียวไหม ครับ

1,262
คือ สอบถามหน่อย ครับ พอมีวิธีให้ เครื่องผมสามารถลง Appserv(PHP MySQL) กับ ASP.NET(C#, SQL SERVER) ได้ไหม ครับ


โดยผมลองลงในเครื่องเดียวกันแล้ว รัน code ทุกอย่าง Error หมดเลย ครับ
พอมีวิธีแก้ไหม ครับ พอดี จำเป็นต้องทำทั้ง 2 ภาษา ครับ
ถ้ามีวิธีแล้วผม set อย่างไง ครับ


รบกวนหน่อย ครับ ขอบคุณครับ

2 ความคิดเห็น

มีครับ

โดยการตั้ง Port ของ Server ให้แตกต่างกันครับเช่น

Apache ใช้ Port 80 (ค่าททั่วไป)
และ ASP ใช้ Port 8080 (เวลาเรียกเว็บต้องตามด้วย :8080 เช่น http://localhost:8080)

1

รบกวน ถามอีกหน่อย ครับ ตั้ง port ของ ASP นี่เราต้องเข้าไปตั้งตรงไหน ครับ

ขอบคุณครับบ
2
^