A-AA+then

ใช้ GCMS 5 ถ้าจะเอา บทความล่าสุด กับ ... มาไว้หน้าแรกทำยังไงครับ

1,235
ใช้ GCMS 5 ถ้าจะเอา บทความล่าสุด กับ กระทู้ล่าสุดในบอร์ด มาไว้หน้าแรกต้องทำยังไงครับ 

2 ความคิดเห็น

    ผมดูที่ Url = http://gcms.goragod.com/howto/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81.html
    
    นี้แล้วไม่เข้าใจครับดังนี้
    
    1. คลิกที่ ดูรหัส HTML แล้วไม่สามารถแก้ไขได้ครับ ต้องแก้ไขที่ไหนครับ

1

ลองพิมพ์อะไรเข้าไปก่อนครับแล้วค่อยคลิกแก้ไข

สามารถไปทดลองที่ http://gcms5.goragod.com ได้ครับ

หรือลองอ่านบทความอื่นๆเพิ่มเติมดูครับ ถ้าไม่สามารถคลิก "ดูรหัส HTML" หรือไม่สามารถพิมพ์อะไรได้เลย ลองแจ้ง Browser ที่ใช้มาครับ (ใหลองพิมพ์ะไรก้ได้ลงไปดูครับ)
2
^