A-AA+then

คือ สอบถาม code เรื่องการแสดงภาพจาก DataBAse ลงเว็บไหม ครับ

1,993
คือ ใน DataBAse ผมเก็บภาพเป็น พาส โดยดึงจาก folder ในเว็บ ครับ

แต่เวลาแสดงรูปเพื่อให้ รูปมันเรียงต่อกัน 3 รูปต่อ1แถว
โดยถ้าใน1แถวมีรูปเกิน3รูปให้ขึ้นบรรทัดใหม่

งง ไหม ครับ คือประมาณว่า ใน DataBAse เราเก็บพาสรูปทั้งหมด 10 รูป ใส่ code เข้าไป
ในหน้าเว็บก็จะแสดง
รูปที่ 1-3 แถวที่1
รูปที่ 4-6 แถวที่2
รูปที่ 7-9 แถวที่3
รูปที่ 10 แถวที่4
ประมาณนี้ ครับ


โดยผมสามารถทำได้โดยใช้ table มาช่วย แต่ก็ทำให้เว็บโหลดรูปช้ามาก พอมี code ที่ไม่ต้องใช้ table ในการแสดงผลรูปที่เรียงกับ 3 รูปต่อ1แถวไหม ครับ

3 ความคิดเห็น

ใช้ div แล้วกำหนดความกว้างครับ แนวนี้

<div style="width:110px;border:solid red 1px;">
<img src="" style="width:30px;border:solid blue 1px;"/>
<img src="" style="width:30px;border:solid blue 1px;"/>
<img src="" style="width:30px;border:solid blue 1px;"/>

<img src="" style="width:30px;border:solid blue 1px;"/>
<img src="" style="width:30px;border:solid blue 1px;"/>
<img src="" style="width:30px;border:solid blue 1px;"/>
</div>

ส่วนขนาดลองคำนวณดูนะครับ
1

    ถ้าเป็น PHP ก็น่าจะประมาณนี้นะครับ...
    
    $query = mysql_query("select * from ...... ");
    
    echo "<table cellspacing=5>";
     
    $i = 0;
     
    while($row = mysql_fetch_array($query)){
        if($i++ % 3 == 0) echo '<tr>';
        echo "<td><img src='$row[path_img]' width=120></td>";
    }
     
    echo "</table>";
     
2

คงไม่เกี่ยวกับการเป็นตารางหรือไม่มั้งครับ การแสดงผลช้าอาจเกิดจากสาเหตุอื่นมากว่า

ถ้าอยากตรวจสอบว่าปัญหาเกิดจากตารางหรือไม่ ลองแสดงผลโดยไม่ใช้ตารางสิครับ ถ้ามันเร็วขึ้นแล้วค่อยหาวิธีแสดงผลโดยไม่ใช้ตาราง

ปล. ก่อนทำการทดสอบยอย่าลืมเคลียร์แคชก่อนนะครับ
3
^