SEO กับ ajax # กับ ? จะมีปัญหาไหมครับเพราะเนื้อหาจะ duplicate

อาจารย์ครับ ฝากถามนิดนึงครับ เกี่ยวกับการเก็บ content ของ google กับเว็บ goragod

ผมเองก็มีปัญหาเรื่อง duplicate content เพราะเว็บแต่ละหน้าเข้าได้หลายแบบของ ลิงค์

อย่างเว็บนี้เอง จะได้ทั้ www.goragod.com/?module=forum หรือ www.goragod.com/#module=forum หรือ www.goragod.com/forum.html

เปิดแล้ว google หน่าจะเห็นเนื้อหาเดียวกัน แล้ว google จะแปล #module=forum เป็น /?module=forum ไหมครับ หรือแปลเฉพาะกรณี #! ครับ พอดีผมเห็น page rank ได้ 4 มันดูเหมือนจะไม่มีปัญหาเรื่องนี้เท่าไร่

17 มี.ค. 2555 เวลา 12:21 น. 3 5,478
^