ช่วยด้วยครับขอคำแนะนำเรื่องการ reload ไฟล์ใน ajax ครับ

รบกวนสอบขอคำแนะนำหน่อยครับ พอดีผมลองเขียนฟอร์มสมัครสมาชิก+รูป โดยใช้ ajax ครับ ตอนนี้สามารถสมัครได้แล้ว  แต่ตอนบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้วผมอยากให้แสดงฟอร์มรับสมัครใหม่โดยให้เรียก NewReg() อีกครั้งหนึ่ง

ผมลองเรียกพิมพ์ NewReg();

1. โดยเอาไปต่อจาก  frm.submit(); ทำงานได้ครับ แต่บางครั้ง จะบันทึกไม่ได้  เหมือนว่าจะเรียก NewReg();เร็ว โดยเฉพาะ chorme ครับ

2ลองใช้คำสั่ง setTimeout("NewReg();", 3000); ก็เจอปัญหาเดิมอีกครับ3.เอาไปวางต่อ  alert('บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว');  ไม่ได้ครับ มันไม่กลับไปแสดง มี error ประมาณว่าไม่รู้จัก NewReg(); ครับ

4.ลองใช้ window.location="index.php?aa=1";ก็ไม่ กลับไปหน้า index ครับ

ผมรบกวนขอคำแนะนำด้วยครับ  ขอบคุณมากๆๆครับ หน้าหลัก inex.php

<script>

function NewReg() {

 var URL = "reg.php"; 

 var data = "action=NewReg";

 ajaxLoad('get', URL, data, 'formDiv');

}

function reg2DB() {

 if (ChkValid() == true){

  frm.submit();

 } else

  return false;

}

</script>
reg.php หน้าที่ ส่งค่า ไปหา

<?

.......

echo "<script>

    alert('บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว');  

</script>
";

?>
17 มี.ค. 2555 เวลา 06:59 น. 2 1,203
^