A-AA+then

การตรวจสอบปีงบประมาณของไทย

1,111
อ้างจากบทความ ผมเอาไปใช้ให้รับค่าจากฟอร์มแล้วมันไม่แสดงปีออกมาครับ

<?php    

    $date = $_POST['date']//รับค่ามาจากฟอร์ม

    function fiscalYear($date) {
       // วันที่ที่ต้องการตรวจสอบ
        list($year, $month, $day) = explode("-", $date);
       // วันที่ที่ส่งมา (mktime)
        $cday = mktime(0, 0, 0, $month, $day, $year);
       // ปีงบประมาณตามค่าที่ส่งมา (mktime)
        $d1 = mktime(0, 0, 0, 10, 1, $year);
       // ปีใหม่
        $d2 = mktime(0, 0, 0, 1, 1, $year + 1);
        if ($cday >= $d1 && $cday < $d2) {
           // 1 ตค. - 31 ธค.
           
           $budget = $year+543;//กำหนดเป็นตัวแปรเพื่อเอาไปใช้
        }
       
    }

    
    
fiscalYear($date);
?>


<?
 echo " $date =$budget <br>"; //แสดงวันที่แต่ ปีไม่แสดง
 
 ?>


มันผิดตรงไหนครับ อ. แนะนำด้วยครับ

1 ความคิดเห็น

ที่จริงคำถามนี้ไม่น่าตอบเลย...
function fiscalYear($date) {
  // วันที่ที่ต้องการตรวจสอบ
   list($year, $month, $day) = explode("-", $date);
   // วันที่ที่ส่งมา (mktime)
   $cday = mktime(0, 0, 0, $month, $day, $year);
   // ปีงบประมาณตามค่าที่ส่งมา (mktime)
   $d1 = mktime(0, 0, 0, 10, 1, $year);
  // ปีใหม่
   $d2 = mktime(0, 0, 0, 1, 1, $year + 1);
   if ($cday >= $d1 && $cday < $d2) {
     // 1 ตค. - 31 ธค.
      $budget = $year+543;//กำหนดเป็นตัวแปรเพื่อเอาไปใช้
   }
   return $budget;
}

แต่ดูคร่าวๆแล้วมันน่าจะเอ๋อๆ นะ ผมแนะนนำให้กลับไปทำความเข้าใจกับฟังก์ชั่นตัวอย่่างแล้วค่อยอกแบบใหม่ อ้อ เรียนรู้เกี่ยวกับการเขียนฟังก์ชั่นของ PHP เพิ่มเติมด้วยก็ดีนะ laugh
1
^