เกี่ยวกับ attribute ของ tag XML คะ

- ไฟล์ xml -  <Revenue>

    <rtype>รายได้ต่อปี (โดยประมาณ)</rtype>

    <rlist rsum="300000" wsum="700000" csum="1100000">

      <rnum id="1" nametype="รายได้ประจำ">

        <rnumdetail>เงินสด</rnumdetail>

        <rnumown>100000</rnumown>

        <rnumwife>300000</rnumwife>

        <rnumchild>500000</rnumchild>

        <rnumps>หมายเหตุรายได้</rnumps>

      </rnum>

      <rnum id="2" nametype="รายได้จากการรับให้/จำหน่ายทรัพย์สิน">

        <rnumdetail>ค่าเช่า</rnumdetail>

        <rnumown>200000</rnumown>

        <rnumwife>400000</rnumwife>

        <rnumchild>600000</rnumchild>

        <rnumps>

        </rnumps>

      </rnum>

    </rlist>

  </Revenue>

คือตอนนี้ลองใช้ preg_match_all('/(<rnum(.*)>(.*)<\/rnum>)/isu',$xml,$rnum);

มันอ่านเฉพาะ rnumdetail ถึง rnumps แต่ยังอ่าน rnum id กับ nametype ไม่ได้เลยอะคะ :39:

รบกวนผู้รู้ด้วยนะคะขอบคุณล่วงหน้านะคะ smiley
21 ก.พ. 2555 เวลา 18:51 น. 1 1,357
^