งงงง มึนๆ ชี้แนะนิดครับ


    <?php


    $a = '1';


    $aa = intval($a);


     


    $b = '1';


    $bb = intval($b);


     


    if($aa == '$bb')


    {


    echo "Equal";


    }else{


    echo "Unequal";


    }


    ?>

    

    ทำไมค่าที่ได้มันได้เไม่เท่ากันหละครับ งง

20 ก.พ. 2555 1 1,081

555 ได้ละครับ โง่เองครับif($aa == $bb) <--- ก็เท่ากันและขออภัย
#1
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^