A-AA+then

ค้นภาษาไทยแล้วเรียกหน้าถัดไป

1,127
อ.ครับ ผมมีปัญหาเรื่องการแบ่งหน้า จากการค้นหาภาษาไทยครับ คือผมค้น คำว่า ยาง ส่งค่าไปหาจาก DB ไม่มีปัญหาหาเจอ แต่พอจะลิงค์ไปหน้าที่แบ่งไว้ มันเป็นแบบนี้ครับ

keyword=%C2%D2%A7&page=2

%C2%D2%A7& = ยาง

echo คำสั่ง sql ออกมาเป็นแบบนี้ครับ


SELECT * FROM db_auction WHERE topic LIKE '%%' ORDER BY id DESC LIMIT 10, 10

มันหาไม่เจอครับ  ตัวอักษรคำว่า ยาง (%C2%D2%A7&) มันคงไม่รู้จัก ไม่ทราบว่าจะแก้ไขยังไงครับ

1 ความคิดเห็น

555+++

ปกติแล้ว Browser จแปลงค่ากลับเป็นปกติให้อยู่แล้วครับ...

แต่ที่ไม่มีค่าใน query คงเพราะไม่ได้รับค่า หรือ รับค่ามาไม่ถูกต้องมากกว่า ลองตรวจสอบโค้ดตัวเองดูนะครับ
1
^