A-AA+then

พอจะมีใคแนะนำการเขียนโค๊ด ระบบตะก้ราไหมครับ

1,050
พอจะมีใคแนะนำการเขียนโค๊ด ระบบตะก้ราไหมครับ
แบบว่า
พนักงาน ดึงชื่อ ทีอยู่ และรายละเอียดสินค้าของผู้สั่งสินค้า
ประมาณนี้ครับ

1 ความคิดเห็น

ปกติระบบตระกร้าก็มีส่วนนี้อยู่แล้วครับ ถ้าเขียนเองก็ ติดต่อฐานข้อมูล สั่ง sql เรียก ฟิลล์ ที่ต้องการมาครับ
1
^