A-AA+then

ต้องการทราบยอดรวม ลูป 100 รอบ แล้วนำข้อมูลที่ได้มา + กัน

1,099
สมมุติลูป 100 รอบนะครับ อันนี้ Code ที่กำลังทำอยู่นะครับ

$record_time = "วันที่ เวลาอะไรก็ได้";
$record_time2 = "วันที่ เวลาอะไรก็ได้";

{$data1 = explode(" ",$record_time)//===DATE TIME 1
$data1_1 = explode("-",$data1[0])// ===DATE 1
$data1_1[0]// YEAR 1
$data1_1[1]// MONTH 1
$data1_1[2]// DAY 1
$data1_2 = explode(":",$data1[1])// ===TIME 1
$data1_2[0]// HOURS 1
$data1_2[1]// MINUTE 1
$data1_2[2]// SECOND 1

$data2 = explode(" ",$record_time2)//===DATE TIME 2
$data2_1 = explode("-",$data2[0])// ===DATE 2
$data2_1[0]// YEAR 2
$data2_1[1]// MONTH 2
$data2_1[2]// DAY 2
$data2_2 = explode(":",$data2[1])// ===TIME 2
$data2_2[0]// HOURS 2
$data2_2[1]// MINUTE 2
$data2_2[2]// SECOND 2

$mk_date1 = mktime(date("$data1_2[0]"),date("$data1_2[1]"),date("$data1_2[2]"),date("$data1_1[1]") ,date("$data1_1[2]"),date("$data1_1[0]"));
$mk_date2 = mktime(date("$data2_2[0]"),date("$data2_2[1]"),date("$data2_2[2]"),date("$data2_1[1]") ,date("$data2_1[2]"),date("$data2_1[0]"));    

$result = (($mk_date1 - $mk_date2)/(86400))."<br>";
$data = ($result*60*24);

}

ลักษณะนี้ผมจะได้ยอดรวมเวลาได้อย่างไรครับ

4 ความคิดเห็น

งง อะ... ไม่มีสรุปเรอะ

ตรงไหนละครับผลต่างเวลา ถ้าต้องการรวมผลต่างเวลา ก็เอาผลต่างมันมารวมกันสิครับ (ว่าแต่มันอันไหน)


$sum = 0

......
$mk_date1 = mktime(date("$data1_2[0]"),date("$data1_2[1]"),date("$data1_2[2]"),date("$data1_1[1]") ,date("$data1_1[2]"),date("$data1_1[0]"));
$mk_date2 = mktime(date("$data2_2[0]"),date("$data2_2[1]"),date("$data2_2[2]"),date("$data2_1[1]") ,date("$data2_1[2]"),date("$data2_1[0]"));    

$diff = $mk_date1 - $mk_date2;
$sum += $diff;

เดานะ
1

ขอบคุณมากครับ เดาถูกแล้วครับ ผมเพิ่งเคยใช้แบบนี้

$sum += $diff;

ไม่ทราบว่า +=,++,==,=== มีความหมายและใช้แบบไหนบ้างครับ
2

สมมุติ 
$sum++ ก็คือ $sum บวกเพิ่มไปทีละ 1 มีความหมายเท่ากับ $sum = $sum+1
$sum-- ก็คือ $sum ลบออกไปทีละ 1 มีความหมายเท่ากับ $sum = $sum-1

$sum+=5 ก็คือ $sum บวกเพิ่มไปทีละ 5 มีความหมายเท่ากับ $sum = $sum+5
$sum-=5 ก็คือ $sum ลบออกไปทีละ 5 มีความหมายเท่ากับ $sum = $sum-5

ส่วน == คือการเทียบค่าว่าจริงหรือเท็จ อันนี้มันจะเทียบเฉพาะค่าของตัวแปร ถ้าเท่ากัน ก็ true ...

ส่วน === เหมือนกันกับข้างบน เพียงแต่เทียบละเอียดไปถึง ชนิดของตัวแปร เช่น if(5 === "5") อันนี้ก็ false นะคับ
3

ขอบคุณสำหรับคำตอบครับ ชัดเจนเข้าใจมากครับ :)
4
^