ต้องการทราบยอดรวม ลูป 100 รอบ แล้วนำข้อมูลที่ได้มา + กัน

สมมุติลูป 100 รอบนะครับ อันนี้ Code ที่กำลังทำอยู่นะครับ
$record_time = "วันที่ เวลาอะไรก็ได้";
$record_time2 = "วันที่ เวลาอะไรก็ได้";

{$data1 = explode(" ",$record_time);//===DATE TIME 1
$data1_1 = explode("-",$data1[0]);// ===DATE 1
$data1_1[0];// YEAR 1
$data1_1[1];// MONTH 1
$data1_1[2];// DAY 1
$data1_2 = explode(":",$data1[1]);// ===TIME 1
$data1_2[0];// HOURS 1
$data1_2[1];// MINUTE 1
$data1_2[2];// SECOND 1

$data2 = explode(" ",$record_time2);//===DATE TIME 2
$data2_1 = explode("-",$data2[0]);// ===DATE 2
$data2_1[0];// YEAR 2
$data2_1[1];// MONTH 2
$data2_1[2];// DAY 2
$data2_2 = explode(":",$data2[1]);// ===TIME 2
$data2_2[0];// HOURS 2
$data2_2[1];// MINUTE 2
$data2_2[2];// SECOND 2

$mk_date1 = mktime(date("$data1_2[0]"),date("$data1_2[1]"),date("$data1_2[2]"),date("$data1_1[1]") ,date("$data1_1[2]"),date("$data1_1[0]"));
$mk_date2 = mktime(date("$data2_2[0]"),date("$data2_2[1]"),date("$data2_2[2]"),date("$data2_1[1]") ,date("$data2_1[2]"),date("$data2_1[0]"));    

$result = (($mk_date1 - $mk_date2)/(86400))."<br>";
$data = ($result*60*24);

}

ลักษณะนี้ผมจะได้ยอดรวมเวลาได้อย่างไรครับ

17 ก.พ. 2555 เวลา 15:57 น. 4 1,104
^