ถ้าไม่เลือก Checkbox ข้อมูลทั้งแถวไม่บันทึกในฐานข้อมูล

ถ้าไม่เลือก Checkbox (แบบ array)  ข้อมูลทั้งแถวไม่บันทึกในฐานข้อมูลนะคะ

คือว่า หนูทำการบันทึกข้อมูล โดยเลือก Checbox และให้ข้อมูลทั้งแถวบันทึกเข้าไปพร้อมกัน

แต่ว่า Checkbox ที่เลือกก็สามารถบันทึกข้อมูลได้ค่ะ แต่ว่า Checkbox ไหนไม่ได้เลือก

ค่าว่างของ textbox ที่อยู่ในแถวนั้น ๆ กับบันทึกเป็นค่าว่าง เลยทำให้ในฐานข้อมูลไม่ว่ามีตรงกันค่ะจะต้องเขียนโค้ดยังไงค่ะเพื่อที่จะไม่ให้มันบันทึกค่าว่างลงไปด้วย

รบกวนด้วยนะคะ ทำอยู่หลายวันแล้้วค่ะยังไม่ได้เลย 

ขอบคุณนะคะ

 ผลลัพธ์

//-----------------เป็น Checkbox----------------

value of Type[0]='T00001'

value of Type[1]='T00002'

value of Type[2]='T00004'

//-------------------เป็น textbox-----------------

value of SN[0]='S1'

value of SN[1]='S2'

value of SN[3]='S4'

**ซึ่งarray ตัวที่ [2] มันเป็นค่าว่างค่ะ

15 ก.พ. 2555 เวลา 09:41 น. 4 2,420
^