สอบถามการกำหนด header php

ผมกำหนด header ในไฟล์ download.php
    // Send file headers


    header("Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate");


    header("Cache-Control: post-check=0, pre-check=0", false);    


    header("Content-type: $ctype");


    header("Content-Disposition: attachment;filename=$rename");


    header("Content-Transfer-Encoding: binary");


    header("Content-Length: ".@filesize($file));


    header('Pragma: no-cache');


    header('Expires: 0');


     


    // Send the file contents.


    readfile($file) or die("File not found.");


    

    รูปแบบ link จะเป็น download.php?paskey=bv73zu495dpszcv6946k7fgmfscbawrb

    

    แต่พอดาวน์โหลดมาแล้วขนาดไฟล์เป็น 0 Bytes

    ถ้าดาวน์โหลด link ตรง (www.xxx.com/ชื่อไฟล์) ก็ได้ขนาดปกติ 

    สงสัยว่าต้องกำหนด header ยังไงครับ

09 ก.พ. 2555 2 1,402

#1

ขอบคุณครับ แต่ก็ยังไม่ได้ เป็นกับบางไฟล์บางไฟล์ดาวน์โหลดได้ปกติ บางไฟล์ดาวนืโหลแล้วเป้น 0 bytes งงหนักเลย
#2
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^