A-AA+then

auto update database

1,427
database ที่ทำงานเป็น Access ผมต้องการให้มัน อัพเดทข้อมูลบน server ทุกวันเอง โดยที่ไม่ต้องสั่ง run สามารถทำได้หรือไม่ครับ

2 ความคิดเห็น

โดยปกติแล้ว เราสามารถสั่งให้ PHP ทำงานอัตโนมัติตามที่กำหนดได้ด้วย Cron ครับ แต่ถ้าเป็น Windows อาจใช้  Scheduled Tasks โดยให้ไปเรียก php มาทำงานแทนได้ครับ
1

ขอบคุณครับ
2
^