ขอโค้ดคำนวน วัน และ เวลาย้อยหลังหน่อยครับ

คือต้องการทราบวันและเวลาย้อยหลังนะครับเช่น วันที่ทำกิจกรรมคือ 2012-01-25 เวลา 13:30:00 น

แล้ววันปัจจุบันคือ 2012-01-26 เวลา 09:20:00 นอยากได้ผลลัพธ์คือ ผ่านมาแล้ว 1 วัน .. ชัวโมง .. นาที่ นะครับ

พีมีไหมครับ

รบกวนผู้รู้ด้วยครับ

ของคุณมาก

26 ม.ค. 2555 2 1,613

ใช่แบบ Facebook หรือเปล่าครับ

หาก แบบ facebook แบบนี้น่าจะใช้ได้ครับ

ผมลองแล้ว OK ครับ


    <?php

    function fb_thaidate($timestamp){

     

     $diff = time() - $timestamp;

     $periods = array("วินาที", "นาที", "ชั่วโมง"); 

     $words="ที่แล้ว";

     

     if($diff<60){

      $i=0;

      $diff=($diff==1)?"":$diff;

      $text = "$diff $periods[$i]$words"; 

      

     }elseif($diff<3600){

      $i=1;

      $diff=round($diff/60);

      $diff=($diff==3 || $diff==4)?"":$diff;

      $text = "$diff $periods[$i]$words"; 

      

     }elseif($diff<86400){

      $i=2;

      $diff=round($diff/3600);

      $diff=($diff != 1)?$diff:"" . $diff ;  

      $text = "$diff $periods[$i]$words"; 

      

     }elseif($diff<172800){

      $diff=round($diff/86400);

      $text = "$diff วันที่แล้ว เมื่อเวลา " .date("g:i a",$timestamp);   

           

     }else{      $thMonth = array("มกราคม","กุมภาพันธ์","มีนาคม","เมษายน","พฤษภาคม","มิถุนายน","กรกฏาคม","สิงหาคม","กันยายน","ตุลาคม","พฤศจิกายน","ธันวาคม");

      $date = date("j", $timestamp);

      $month = $thMonth[date("m", $timestamp)-1];

      $y = date("Y", $timestamp)+543;

      $t1 = "$date  $month  $y";

      $t2 = "$date  $month  ";        if($timestamp<strtotime(date("Y-01-01 00:00:00"))){

       $text = "เมื่อวันที่ " . $t1. " เวลา " . date("G:i",$timestamp) . " น.";

      }else{     

       $text = "เมื่อวันที่ " . $t2 . " เวลา " . date("G:i",$timestamp) . " น."; 

      }

     }

     return $text;

    }    

    $date_you="2011-05-13 01:20:00";  

    echo fb_thaidate(strtotime($date_you));

    echo "<br>" . date("d m Y") . "-" . date("H:s");

    ?> 


#1

เครื่องผมทำไมมันเริ่มจาก 1 ชั่วโมง ทำไมมันไม่เริ่มจาก จากวินาที่ ครับ ชี้แนะด้วยครับ ขอบคุณครับ 
#2
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^