ขอโค้ดคำนวน วัน และ เวลาย้อยหลังหน่อยครับ

คือต้องการทราบวันและเวลาย้อยหลังนะครับเช่น วันที่ทำกิจกรรมคือ 2012-01-25 เวลา 13:30:00 น

แล้ววันปัจจุบันคือ 2012-01-26 เวลา 09:20:00 นอยากได้ผลลัพธ์คือ ผ่านมาแล้ว 1 วัน .. ชัวโมง .. นาที่ นะครับ

พีมีไหมครับ

รบกวนผู้รู้ด้วยครับ

ของคุณมาก

26 ม.ค. 2555 เวลา 13:03 น. 2 1,566
^