อยากทำ ระบบ template


    // index.html //

    

    <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

    <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">

    <head>

    <title>ระบบเว็บ template</title>

    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=7" />

    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

    </head>

    <body>

    <div id="container">

    <div id="topmenu">

    {TOPMENU}

    </div>

    </div>

    </body>

    </html>

    

    // load.php//

    ทำอย่างไรให้ include index.html ใส่ค่า เมนู  แทนที่ {TOPMENU}     


24 ม.ค. 2555 เวลา 08:52 น. 3 1,541
^