ขยายความกว้างScrollbar


    ขยายความกว้าง Scrollbar บน Div ได้อย่างไรค่ะ         #divScroll

            {

                z-index:21;

                width: 192px;

                background-color:#000;

                position:fixed;

                top:220px;

                right:55px;

                bottom:165px;

                text-align: left;

                background-position: 0px 0px;

                overflow: scroll;

                overflow-x: hidden;

                scrollbar-highlight-color: #ddaa33;

                scrollbar-width: 20px; ----> Error

            }         Css เพิ่มความกว้างไม่ได้ ควรทำอย่างไร


11 ม.ค. 2555 1 1,324

เพิ่มไม่ได้ครับscrollbar ทำได้อย่างเก่งก็ปรับแต่สีสีนเล็กน้อยครับ
#1
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^