เช็คค่า print file PDF

พอดีเขียนรายงานเป็น file pdf คะและส่งค่า ไปเก็บไว้ด้านล่าง

$pdf->Output(PDF/filepreview.pdf);ตอนแสดงค่าก็สร้าง link ให้ดูข้อมูล และถ้าสั่งพิมพ์สร้างปุ่มสั่งพิมพ์แต่จะสั่งพิมพ์ค่าอย่างไร

ให้พิมพ์ค่า file pdf ที่ส่งค่าไปเก็บไว้มาพิมพ์คะ เพราะจะไ้ด้เก็บค่าไว้ว่ามีการพิมพ์ไปกี่ครั้ง

ขอบคุณคะ10 ม.ค. 2555 เวลา 15:00 น. 4 1,243
^