A-AA+then

เช็คค่า print file PDF

1,237
พอดีเขียนรายงานเป็น file pdf คะและส่งค่า ไปเก็บไว้ด้านล่าง
$pdf->Output(PDF/filepreview.pdf);

ตอนแสดงค่าก็สร้าง link ให้ดูข้อมูล และถ้าสั่งพิมพ์สร้างปุ่มสั่งพิมพ์แต่จะสั่งพิมพ์ค่าอย่างไร
ให้พิมพ์ค่า file pdf ที่ส่งค่าไปเก็บไว้มาพิมพ์คะ เพราะจะไ้ด้เก็บค่าไว้ว่ามีการพิมพ์ไปกี่ครั้ง


ขอบคุณคะ

4 ความคิดเห็น

ทั่วไปก็มี 2 วิธี

<a href='filepreview.pdf' onclick=inintDownload>ดาวน์โหลด</a>

inintDownload คือฟังก์ชั่นที่จะทำหน้าที่ส่งข้อมูลการดาวน์โหลดไฟล์ไปเก็บไว้ที่ Server ว่ามีการดาวน์โหลด วึ่งก็น่าจะต้องใช้ Ajax 

วิธีที่สอง ออกแบบไฟล์ที่จะ export ไฟล์ pdf ใหม่ หลักการก็คือ เวลาจะดาวน์โหลดให้เรียกไฟล์ export โดยตรง เพื่อสร้าง pdf และ บันทึกการดาวน์โหลด โดยที่ให้ export ข้อมูลออกเป็น pdf โดยตรง ซึ่งผมจำได้ว่า fpdf น่าจะมีคำสั่งนี้นะครับ

หรือดูเพิ่มเติม http://www.goragod.com/knowledge/%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C.html?q=%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%94
1

ขอบคุณมากคะอ.
2

inintDownload พอจะมีตัวอย่างให้ดูไหมคะ อ.
3

ดู "ดาวน์โหลด แบบ goragod.com" บนเว็บครับ
4
^