อยากทราบวิธีการหาวันว่าเป็นวันอะำไร โดยระบุัวันที่เพื่อค้นหา

เช่น ต้่องการหาว่า 2011-12-05 เป็นวันอะไรของสัปดาห์ ไม่ทราบว่ามีวิธีการหาอย่างไรครับ
09 ม.ค. 2555 2 1,125

date('w'); ครับw คือวันของสัปดาห์ เริ่มต้นที่ 0 คือ อาทิตย์ จนถึง 6 คือ เสาร์ โดยปกติเราจะใช้ฟังก์ชั่นนี้ในการหาวันที่ 1 ของเดือนเพื่อเริ่มสร้างปฏิทินครับ
#1


    function firstDayOfMonth($monthstamp) {  


           $mm = substr($monthstamp,0,2);  


      $yyyy = substr($monthstamp,-4);  


           return date('w',strtotime("{$mm}/01/{$yyyy} 00:00:00"));  


        }  


     echo firstDayOfMonth('022012') 

#2
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^