A-AA+then

เกี่ยวกับ new GForm

1,143
new GForm สามารถใช้กับ form ซ้อนกันได้รึป่าวครับ เช่น

<form id="frm_upload" name="frm_upload">
   <form id="frm_upload2" name="frm_upload2">
   </form>
<form>
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
new GForm("frm_upload"....
new GForm("frm_upload2"....
//]]>';
</script>

1 ความคิดเห็น

555+++ ไม่แน่ใจเหมือนกัน

แต่การวางฟอร์มแบบนั้นไม่ถูกต้องนะครับ ไม่ควรทำอย่างยิ่ง
1
^