A-AA+then

error เกี่ยวกับการเรียกใข้ php ทั้งหมดครับ

1,108

    เขียน php แบบ  oop  นำเอาไปไว้บน server  ปรากฏว่า warning ทุกฟังชั่นของ php   แต่ผมเขียนเวปบน localhost The AppServ Open Project - 2.5.10  ใช้ได้ทุกอย่าง  ฝั่น server ใช้ไม่ได้   phpMyAdmin - 2.10.3  จะแก้ทางไหนดี

2 ความคิดเห็น

แล้วจะช่วบยังไงล่ะครับ ถ้าไม่รู้ที่มาที่ไป
1

โดยปกติแล้วน่าจะเป็นที่ เปิด error_report ของ PHP ไว้ไม่เท่ากันครับ

ในกรณีนี้ ให้ลองปิด error ดู

error_report(0);

แต่วิธีที่ดีกว่า คือ พยายามเขียนคำสั่งไม่ให้มี error ครับ

กรณีอื่นๆ อาจเป็นไปได้ว่า บน Server และ บน Localhost อาจสนับสนุนบางคำสั่งไม่เหมือนกันครับ เช่น อาจทดสอบกับ PHP5 แต่ไปรันกับ PHP4 เป็นต้น
2
^