มีปัญหาเปลี่ยน div ให้เป็น textarea รบกวนอาจาร์ดูโค๊ดให้หน่อยนะค

 


    โคดเดิมจะเป็น input  ผมมาประยุกต์ใช้เป็น textarea มันส่งค่าไม่ได้ลองทำมา 2 วันแล้ว รบกวนอาจาร์แก้ไขโคดนี้ให้หน่อยนะครับ

     ขอบคุณครับ 

    <?

      echo $_POST[userValue]."<br />";

      echo $_POST[passwordValue]."<br />";

    ?>


    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

    <form method="post" action="?">

    <p><label for="user">user :</label><div id="user" onclick="divclick(this)">goragod</div></p>

    <p><label for="password">password :</label><div id="password" onclick="divclick(this)">1234</div></p>

    <!--Input ซ่อน สำหรับใช้ในการ submit ค่าเริ่มต้นให้กำหนดให้เท่ากับ ค่าที่กรอกลงใน div ข้างบน และต้องมีจำนวนเท่ากับฟิลด์ที่ต้องการ-->

    <input type="hidden" name="userValue" id="userValue" value="goragod" />

    <input type="hidden" name="passwordValue" id="passwordValue" value="1234" />

    <input type="" value="ตกลงยอมรับ" />

    </form>    <script type="text/javascript">

    function divclick( obj )

    {

      var val = obj.innerHTML;

      var id = obj.id + 'Text';

     

      obj.innerHTML = '<textarea type="text" id="'+ id + '" name="'+ id + '" value="' + val + '" onblur="doblur(this,\''+obj.id+'\')">' + val + '</textarea>';

      obj.onclick = "";

      document.getElementById( id ).focus();

    }

    function doblur( textarea , parent )

    {

      var div = document.getElementById( parent )

      div.innerHTML = textarea.value;

      div.onclick = function(){divclick(this)};

      document.getElementById( parent + 'Value' ).value = textarea.value;

    }

    </script>
 


14 ธ.ค. 2554 เวลา 16:02 น. 7 2,330
^