A-AA+then

สอบถาม AjaxLiveSearch IE เป็นภาษาต่างด้าว แต่ Chorm กับ Firefox

1,141
สอบถาม AjaxLiveSearch IE เป็นภาษาต่างด้าว แต่ Chorm กับ Firefox ไม่เป็นไร
1. Ie เป็นภาษาต่างด้าว
2. Dive ใน IE ไม่ List มาข้างล่างเหมือน Chrom และ Firefox ต้องแก้ไข ยังไงเหรอครับ1 ความคิดเห็น

มีหลายสาเหตุ แนะนำให้หาอ่านบนเว็บ และทำทุกวิธีที่บอกไว้ครับ

สาเหตุหลักๆคือ ทุกสิ่งต้องเป็น UTF-8 ครับ
1
^