อาจารย์ครับดู Code document.getElementById array ให้หน่อยครับอาจ

อาจารย์ครับดู Code document.getElementById array ให้หน่อยครับอาจารย์
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">


    <script>


    function  OnOff(){


    document.getElementById("na[0]").disabled = false;


    }


    </script>


    <?


    for ($i = 0; $i <= 5; $i++) {


    ?>


    <input name="N" type="text" id="na[<?=$i?>]" / disabled="disabled">


    <input name="b" type="button" id="b"  value="เปิด"/ onclick="OnOff()"><br>


    <?


    }


    ?>

    คือผมต้องการปิด text ตัวที่ 2 เพื่อกรอกข้อมูล นะครับ ถ้าเปิดแบบนี้ 

    document.getElementById("na[0]").disabled = false; ทำได้ครับ แต่ถ้ามีข้อมูลประมาณ 100 กว่า Record เราทำอย่างไรเหรอครับเกี่ยวกับ Array Java

    ผมลองทำแบบนี้ก็ได้ไม่ได้อยู่ดี document.getElementById("na"+[n]).disabled = false;

07 ธ.ค. 2554 1 1,605

<input type=text name=N id=na_0>document.getElementsById('na_0').disabled = false;
#1
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^