A-AA+then

อาจารย์ครับสอบถามเรื่อง Ajax เพิ่มข้อมูลจาก Popup มาหลักแสดงที่ห

1,369
อาจารย์ครับสอบถามเรื่อง Ajax เพิ่มข้อมูลจาก Popup มาหลักแสดงที่ห
อาจารย์ครับสอบถามเรื่อง Ajax เพิ่มข้อมูลจาก Popup มาหลักแสดงที่หน้าหลักหน่อยครับ รูปภาพประกอบนะครับ

3 ความคิดเห็น

ถ้า popup เปิดจาก window.open เราสามารถอ้างจากหน้าเว็บ popup กลับไปยัง หน้าหลักได้ด้วย window.opener ครับ
1

ขอบคุณครับอาจารย์แต่ค่าที่เรากรอกก่อนหน้านี้หายหมด มีวิธีการที่ดีกว่านี้ใหม่ ครับหรือว่ามีวิธีนี้วิธีเดียวครับอาจารย์ เพราะหน้าหลัก Referh ช้อมูลที่กรอกไว้หายหมด
2

555+++

ตัวอย่างเป็นการอ้างถีง การเรียกใช้ window หลักครับ ในทางปฎิบัติ สามารถเขียนคำสั่งอื่นๆของ Javascript ที่ต้องการได้โดยผ่าน window.opener เช่น

window.opener.getElementById('input_id').value = 'xxx';
3
^