ต้องการ clean url โดยใช้ .htaccess

คือปัญหามีอยู่ว่า 
จาก url  = index.php?incf=product-products/productlist.php&pr_cid=20
ผมทำให้เป็น  20/ชื่อกลุ่มโปรดัคส์.html
ผมเขียน  .htaccess เป็น 
RewriteRule ^([0-9]+)/(.*)\.html index.php?incf=product-products/productlist.php&pr_cid=
ถูกต้องหรือไม่
เพราะเมื่อ click link ครั้งแรก http://www.xxx.com/...ดักส์.html สามารถไปยังหน้า 
index.php?incf=product-products/productlist.php&pr_cid= ได้ถูกต้อง
แต่เมื่อ ในหน้าที่ link มานั้น มี url ที่มีลีกษณะที่เหมือนกัน คือ 201/ชื่อโปรดัคส์.html มันไม่สามารถ link ไปยังเพจที่ต้องการได้ แต่กลับอยู่ที่หน้าเดิม และที่address bar  จะโชว์  http://www.xxx.com/20/201/ชื่อโปรดัคส์.html 
และเมื่อกดลิงค์อีกครั้ง url ที่แสดงจะเป็น http://www.xxx.com/20/201/201/ชื่อโปรดัคส์.html เพิ่มขึ้นมาเรื่อยเมื่อกด link

เราต้องเขียน .htaccess  อย่างไรจึงจะถูกต้องครับ รบกวนช่วยผมที..
15 พ.ย. 2554 0 2,127
ยังไม่มีความคิดเห็น โพสต์เลยตอนนี้
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^