ถูกต้องหรือไม่ เพราะเมื่อ click link ครั้งแรก http: www xxx com 20 ชื่อกลุ่มโปรดักส์ html สามารถไปยังหน้า index php incf=product products productlist php pr cid= ต้องการ clean url โดยใช้ .htaccess ได้ถูกต้อง แต่เมื่อ ในหน้าที่ link มานั้น มี url ที่มีลีกษณะที่เหมือนกัน คือ 201 ชื่อโปรดัคส์ html มันไม่สามารถ link ไปยังเพจที่ต้องการได้ แต่กลับอยู่ที่หน้าเดิม และที่address bar จะโชว์ http: www xxx com 20 201 ชื่อโปรดัคส์ html และเมื่อกดลิงค์อีกครั้ง url ที่แสดงจะเป็น http: www xxx com 20 201 201 ชื่อโปรดัคส์ html เพิ่มขึ้นมาเรื่อยเมื่อกด link เราต้องเขียน htaccess อย่างไรจึงจะถูกต้องครับ รบกวนช่วยผมที"> ถูกต้องหรือไม่ เพราะเมื่อ click link ครั้งแรก http: www xxx com 20 ชื่อกลุ่มโปรดักส์ html สามารถไปยังหน้า index php incf=product products productlist php pr cid= ต้องการ clean url โดยใช้ .htaccess ได้ถูกต้อง แต่เมื่อ ในหน้าที่ link มานั้น มี url ที่มีลีกษณะที่เหมือนกัน คือ 201 ชื่อโปรดัคส์ html มันไม่สามารถ link ไปยังเพจที่ต้องการได้ แต่กลับอยู่ที่หน้าเดิม และที่address bar จะโชว์ http: www xxx com 20 201 ชื่อโปรดัคส์ html และเมื่อกดลิงค์อีกครั้ง url ที่แสดงจะเป็น http: www xxx com 20 201 201 ชื่อโปรดัคส์ html เพิ่มขึ้นมาเรื่อยเมื่อกด link เราต้องเขียน htaccess อย่างไรจึงจะถูกต้องครับ รบกวนช่วยผมที"> \r\n    \r\n    \u0e16\u0e39\u0e01\u0e15\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e2b\u0e23\u0e37\u0e2d\u0e44\u0e21\u0e48\r\n    \r\n    \u0e40\u0e1e\u0e23\u0e32\u0e30\u0e40\u0e21\u0e37\u0e48\u0e2d click link \u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e41\u0e23\u0e01 http:\/\/www.xxx.com\/20\/\u0e0a\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e01\u0e25\u0e38\u0e48\u0e21\u0e42\u0e1b\u0e23\u0e14\u0e31\u0e01\u0e2a\u0e4c.html \u0e2a\u0e32\u0e21\u0e32\u0e23\u0e16\u0e44\u0e1b\u0e22\u0e31\u0e07\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32 \r\n    index.php?incf=product-products\/productlist.php&pr_cid= ต้องการ clean url โดยใช้ .htaccess \u0e44\u0e14\u0e49\u0e16\u0e39\u0e01\u0e15\u0e49\u0e2d\u0e07\r\n    \u0e41\u0e15\u0e48\u0e40\u0e21\u0e37\u0e48\u0e2d \u0e43\u0e19\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e17\u0e35\u0e48 link \u0e21\u0e32\u0e19\u0e31\u0e49\u0e19 \u0e21\u0e35 url \u0e17\u0e35\u0e48\u0e21\u0e35\u0e25\u0e35\u0e01\u0e29\u0e13\u0e30\u0e17\u0e35\u0e48\u0e40\u0e2b\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e19\u0e01\u0e31\u0e19 \u0e04\u0e37\u0e2d 201\/\u0e0a\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e42\u0e1b\u0e23\u0e14\u0e31\u0e04\u0e2a\u0e4c.html \u0e21\u0e31\u0e19\u0e44\u0e21\u0e48\u0e2a\u0e32\u0e21\u0e32\u0e23\u0e16 link \u0e44\u0e1b\u0e22\u0e31\u0e07\u0e40\u0e1e\u0e08\u0e17\u0e35\u0e48\u0e15\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e44\u0e14\u0e49 \u0e41\u0e15\u0e48\u0e01\u0e25\u0e31\u0e1a\u0e2d\u0e22\u0e39\u0e48\u0e17\u0e35\u0e48\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e40\u0e14\u0e34\u0e21 \u0e41\u0e25\u0e30\u0e17\u0e35\u0e48address bar  \u0e08\u0e30\u0e42\u0e0a\u0e27\u0e4c  http:\/\/www.xxx.com\/20\/201\/\u0e0a\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e42\u0e1b\u0e23\u0e14\u0e31\u0e04\u0e2a\u0e4c.html \r\n    \u0e41\u0e25\u0e30\u0e40\u0e21\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e01\u0e14\u0e25\u0e34\u0e07\u0e04\u0e4c\u0e2d\u0e35\u0e01\u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07 url \u0e17\u0e35\u0e48\u0e41\u0e2a\u0e14\u0e07\u0e08\u0e30\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19 http:\/\/www.xxx.com\/20\/201\/201\/\u0e0a\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e42\u0e1b\u0e23\u0e14\u0e31\u0e04\u0e2a\u0e4c.html \u0e40\u0e1e\u0e34\u0e48\u0e21\u0e02\u0e36\u0e49\u0e19\u0e21\u0e32\u0e40\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e22\u0e40\u0e21\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e01\u0e14 link\r\n\r\n    \r\n    \u0e40\u0e23\u0e32\u0e15\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e02\u0e35\u0e22\u0e19 .htaccess  \u0e2d\u0e22\u0e48\u0e32\u0e07\u0e44\u0e23\u0e08\u0e36\u0e07\u0e08\u0e30\u0e16\u0e39\u0e01\u0e15\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e04\u0e23\u0e31\u0e1a \u0e23\u0e1a\u0e01\u0e27\u0e19\u0e0a\u0e48\u0e27\u0e22\u0e1c\u0e21\u0e17\u0e35..\r\n","dateCreated":"2011-11-15T11:58:56+0700","answerCount":0,"upvoteCount":1195,"author":{"@type":"Person","name":"peadator"},"suggestedAnswer":[]}]

ต้องการ clean url โดยใช้ .htaccess


    คือปัญหามีอยู่ว่า 

    

    จาก url  = index.php?incf=product-products/productlist.php&pr_cid=20    ผมทำให้เป็น  20/ชื่อกลุ่มโปรดัคส์.html

    

    ผมเขียน  .htaccess เป็น 

    RewriteRule ^([0-9]+)/(.*)\.html index.php?incf=product-products/productlist.php&pr_cid=

    

    ถูกต้องหรือไม่

    

    เพราะเมื่อ click link ครั้งแรก http://www.xxx.com/20/ชื่อกลุ่มโปรดักส์.html สามารถไปยังหน้า 

    index.php?incf=product-products/productlist.php&pr_cid= ได้ถูกต้อง

    แต่เมื่อ ในหน้าที่ link มานั้น มี url ที่มีลีกษณะที่เหมือนกัน คือ 201/ชื่อโปรดัคส์.html มันไม่สามารถ link ไปยังเพจที่ต้องการได้ แต่กลับอยู่ที่หน้าเดิม และที่address bar  จะโชว์  http://www.xxx.com/20/201/
ชื่อโปรดัคส์.html 

    และเมื่อกดลิงค์อีกครั้ง url ที่แสดงจะเป็น 
http://www.xxx.com/20/201/201/ชื่อโปรดัคส์.html เพิ่มขึ้นมาเรื่อยเมื่อกด link    

    เราต้องเขียน .htaccess  อย่างไรจึงจะถูกต้องครับ รบกวนช่วยผมที..


15 พ.ย. 2554 0 1,195
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^