ส่งค่าไปฟังชั่น แล้ว jquery ไม่เปลี่ยนค่า


    function editRow(url,title){

             var window = $("#windowEdit").kendoWindow({

             title: title, <-- ไม่เปลี่ยนค่าตามตัวแปร

             width: "400px",

             height: "350px",

             visible: false,

             modal: true,

             actions: ["Close"],

             contentUrl: url <-- ไม่เปลี่ยนค่าตามตัวแปร

         }).data("kendoWindow");

       

        window .center();

        window .open();

    }

    <div id="windowEdit" style="background:none; "></div>    

    <a  href="#" onclick=editRow("ris_radiologist/e_radiologist.php?code=1","Radiologist")>Edit</a>

    

    <a  href="#"  onclick=editRow("ris_radiologist/e_radiologist.php?code=2","Protocal")>Edit</a>    

    ถ้าคลิกลิงค์ไหนก่อนจะเป็นค่านั้นไปตลอด    

    ควรเขียนยังไงให้ค่าตัวแปรเปลี่ยนไปตามค่าที่เราส่งไปครับ    

    ขอบคุณมากครับ


03 พ.ย. 2554 เวลา 21:09 น. 2 1,383
^