ขอสอบถามเกี่ยวกับ phpmailer หน่อย ครับ


    Warning: fsockopen() [function.fsockopen]: unable to connect to ssl://smtp.gmail.com:465 (Unable to find the socket transport "ssl" - did you forget to enable it when you configured PHP?) inC:\AppServ\www\via\intranet\class.smtp.php on line 122

    Message was not sent.  
จะแก้อย่างไร ครับ
28 ต.ค. 2554 เวลา 13:20 น. 3 1,546
^