A-AA+then

php ฟังก์ชันกำหนด Header ให้่อ่านโดย Excel รูปแบบนี้ สามารถกำหนด

1,269
    php ฟังก์ชันกำหนด Header ให้่อ่านโดย Excel รูปแบบนี้ สามารถกำหนดขนาดของไฟล์ได้ไหมครับ 
     
    header("Content-Type: application/vnd.ms-excel");
    header('Content-Disposition: attachment; filename="Export.xls"');
     
    คือผมทดลองทำแล้ว ได้ไฟล์ที่มีขนาดค่อยข้างใหญ่ เราสามารถกำหนดส่วนไหนได้ไหม ที่จะทำให้ไฟล์เล็กลงได้ครับ

3 ความคิดเห็น

ไม่สามารถกำหนดขนาดของไฟล์ได้นะครับ
1

T-T ขอบคุณครับ 
ว่าแต่มีตัวแนะนำไหมครับ ที่ท่านอาจารย์ใช้อยู่ในการ Export Excel 
2

อ้างจากคำตอบที่ #2T-T ขอบคุณครับ 
ว่าแต่มีตัวแนะนำไหมครับ ที่ท่านอาจารย์ใช้อยู่ในการ Export Excel 

55+++
ไม่มีเลยครับ เพราะไม่เคยเอาไปใช้จริงเลย
3
^