A-AA+then

PHP OCI ORACLE

1,337
ERROR อย่างนี้นี่เกิดจากอะไร พอที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างไรบ้างครับ
เบื้องต้นผมได้ใส่ @ ไปยังบรรทัดที่ Error สามารถใช้งานได้ แต่อยากทราบคำตอบที่มากกว่านี้ไม่ทราบว่าท่านใดมีไครเคยเจอปัญหานี้บ้างครับ

Warning: oci_connect() [function.oci-connect]: OCI_SUCCESS_WITH_INFO: ORA-28002: the password will expire within 7 days

2 ความคิดเห็น

ไม่สามารถเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล oracle ได้ครับ

ถ้าปิดบรรทัดนี้แล้วยีงทำงานได้เป็นปกติดีแสดงว่าคงไม่ได้ใช้ orcale ในหน้านี้แล้วละมั้งครับ เอาออกไปเลยก้ได้
1

ทราบคำตอบแล้วครับ
มีการกำหนดให้ User ที่ใช้ connect ต้องเปลี่ยนรหัสผ่านครับ พอดีถึงกำหนดที่ต้องเปลี่ยน เลยเตือนออกมาทางหน้าจอครับ
การแก้ไขไม่ให้ขึ้นใส่ @ ที่หน้าบรรทัดครับ แต่ถ้า Error มา เราจะมองไม่เหนครับ
จึงไปปิด process รหัสหมดอาุยุใน Oracle ก็สามารถใช้่งานได้ครับ

ขอบคุณครับ
2
^