A-AA+then

สอบถามเรื่องจัดการเว็บบอร์ดครับ

1,003
พอดีผมเพิ่มหมวดหมู่ของเว็บบอร์ดครับ กระทู้ก่อนหน้าที่หายหมดเลยครับ
คือผมอยากให้เว็บบอร์ดเดิมกลับมาอยู่ในหมวดใดหมวดหนึ่ง ต้องนำกลับคืนมายังไงครับ

1 ความคิดเห็น

หมวดหมู่เดิม category_id จะเป็น 0 ครับ อาจจะไม่แสดงหน้าเว็บ
ถ้าไม่สามารถ แก้ไขให้ เว็บแสดงหมวดหมู่นี้ได้ index.php?module=webboard&cat=0 ก็ให้แก้ไขที่ฐานข้อมูลโดยตรงครับ โดยการแก้ไขฟิลด์ category_id ให้เป็น หมวดหมู่ที่สร้างใหม่

UPDATE db_index SET category_id='1' WHERE module_id='module_id' AND menu_text!='' AND category_id=0

ด้านบนเป็นคำสั่ง sql mี่จะต้องใช้ครับ

db_index คือชื่อฐานข้อมูล index
เลข 1 คือ หมวดที่ต้องการ ก็ตรวจสอบจากตาราง db_category ละครับ
module_id คือ id ของโมดูลบอรืด ครับ คานี้สามารถดูได้จาก db_category เช่นกันครับ มันจะต้องตรงกัน

ถ้าได้ข้อมูลทีต้องการแล้วให้เอามากำหนด ให้กับ query ด้านบน แล้วนำคำสั่งไปรันบน phpmyadmin ครับ
อ้อ ก่อนรัน backup ก่อนก็ดีนะครับ


1
^