มีท่านใดเคยเจอ php error แบบนี้บ้างครับ

Fatal error: Maximum execution time of 30 seconds exceeded inerror แบบนี้ครับ
12 ต.ค. 2554 เวลา 20:37 น. 1 1,062
^