A-AA+then

มีท่านใดเคยเจอ php error แบบนี้บ้างครับ

1,055
Fatal error: Maximum execution time of 30 seconds exceeded in

error แบบนี้ครับ

1 ความคิดเห็น

time out ครับ น่าจะเิกิดจากการประมวลผลที่นานเกินไป แต่ยังทำงานไม่เสร็จ วิธีแก้น่าจะมีบนเว็บครับ
1
^