มีท่านใดเคยเจอ php error แบบนี้บ้างครับ

Fatal error: Maximum execution time of 30 seconds exceeded inerror แบบนี้ครับ
12 ต.ค. 2554 1 1,089

time out ครับ น่าจะเิกิดจากการประมวลผลที่นานเกินไป แต่ยังทำงานไม่เสร็จ วิธีแก้น่าจะมีบนเว็บครับ
#1
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^