A-AA+then

โค้ดไม่ส่งค่าใน chrome และ firefox ครับ

1,183

2 ความคิดเห็น

ไม่รู้เกี่ยวกับ chaset หรือเปล่า เพราะผมใช้ <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"> ครับ
1

ก็ปกตินะครับ จากการรทดสอบก็สามารถทำงานได้

ถ้าต้องการใช้เป็น UTF-8 ให้ convert ไฟล์ทุกไฟล์ ให้เป็น UTF-8 ทุกไฟลืก่นครับ
2
^