เกี่ยวกับการ Upload รูปครับ


    $uploadDir= './sublogo/';     

    foreach ($_FILES["userfile"]["error"] as $key=> $error)

      { 

       if($error==0)

        {

         #UPLOAD_ERR_OK

         $title = trim($_REQUEST['title'][$key]);

         $size = $_FILES["userfile"]["size"][$key];

         $type = $_FILES["userfile"]["type"][$key];

         $tmp_name = $_FILES["userfile"]["tmp_name"][$key];

         $fname = $_FILES["userfile"]["name"][$key];

         

         $uploadfile = $uploadDir.basename($fname); 

          

         move_uploaded_file($tmp_name,"$uploadDir$fname");

        }  

      }


    

    จาก Code รูปมันไม่เข้า Folder sublogo ครับ :33:    ผมลอง echo ตัวแปร  $title /$size /$type /$tmp_name /$fname ก็มาครบครับ :45:    

    Form ที่ผมใช้ upload มีแค่ 1 นะครับ (ไม่ใช่แบบ Multi) ผมงงมาก มันผิดตรงไหน  sad    <form method="POST" action="admin_product_type_add.php" ENCTYPE="multipart/form-data">

    <input type="file" name="userfile[]">


    

    ผมต้องแก้ไขตรงไหนครับ หรือถ้ามี code ที่อัพโหลดแบบไฟล์เดียว ก็แปะ Link ไว้ได้เลยครับ  laugh         ขอบคุณมากครับผม 


05 ต.ค. 2554 เวลา 01:21 น. 2 1,626
^