A-AA+then

สอบถามเรื่องการเรียงลำดับแสดงผล โดยไม่เรียงอัตโนมัติ แต่เรียงข้อ

1,243
สอบถามเรื่องการเรียงลำดับแสดงผล โดยไม่เรียงอัตโนมัติ แต่เรียงข้อมูลตามที่ผู้ใช้งานกำหนด ตามหัวข้อค่ะ คือต้องการให้ผู้ใช้งานสามารถที่จะเลือกแสดงหัวข้อได้ ว่าหัวข้อใดจะแสดงก่อน แสดงหลังค่ะ มีวิธีการเขียน coding แบบไหนได้บ้างค่ะ รบกวนช่วยแนะนำหน่อยค่ะ เช่น
หัวข้อ 1
หัวข้อ 2
หัวข้อ 3
ผู้ใช้งานอาจจะเรียงใหม่ เพื่อให้แสดงผลเป็น
หัวข้อ 2
หัวข้อ 1
หัวข้อ 3
แบบนี้ค่ะ รบกวนช่วยแนะนำหน่อยค่ะ

1 ความคิดเห็น

ก็มีหลายวิธีครับ ลองทำความเข้าใจกับสิ่งที่ต้องการ คือ การเรียงลำดับก่อน

แนวคิด การเปลี่ยนวิธีการเรียงลำดับข้อมูล คือการเปลี่ยนข้อความหลัง ORDER BY เช่น ORDER BY id DESC หรือ ORDER BY username ASC

วิธีการที่ต้องการคือ เปลี่ยนข้อความที่เป็นตัวหนาเท่านั้น ยกตัวอย่าง
<?php
    $orders['id'] = 'id DESC';
    $orders['username'] = 'username ASC';

    echo 'ORDER BY '.$orders[$_GET['order']];
?>

ลองเรียกคำสั่งด้านบนด้วย index.php?order=id หรือ index.php?order=username ดู
1
^