จำนวนเงิน

ท่านใดมีฟังชัน แปลงจำนวนเงินเป็นจำนวนภาษาอังกฤษมั่งครับ

แบบ 10 เป็น ten
13 ก.ย. 2554 เวลา 22:56 น. 3 1,113
^