อยากเอา Clip จาก YouTube ใส่ใน Page PHP โดยที่...

อยากเอา Clip จาก YouTube ใส่ใน Page PHP โดยที่เรา ดึง url มาจากฐานข้อมูลของเรา เช่น


      <?php

       include("db/connect.php");

       

       $id_prd = $_GET["id_prd"];       $sql ="select clip_prd from product_detail where id_prd='$id_prd'";

       $result = mysql_db_query($dbname,$sql);

       $rs=mysql_fetch_array($result);       $clip_prd = $rs[clip_prd];?>       <object width="319" height="225">               

        <param name="movie" value="<? echo $clip_prd;?>">  

        <param name="allowFullScreen" value="true">

        <param name="allowScriptAccess" value="always">

        <embed src="="<? echo $clip_prd;?>" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowScriptAccess="always" width="319" height="225">    

       </object>

    

    แต่มันไม่ขึ้นอ่ะครับ Link ที่ดึงจากฐาน http://www.youtube.com/watch?v=siQgD9qOhRs ตามนี้เลยคับ

    ผมงง ทำไมมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลย ขอบคุณล่วงหน้าครับ


13 ก.ย. 2554 3 2,638

ลองแบบนี้ดู

<iframe width="560" height="345" src="http://www.youtube.com/embed/siQgD9qOhRs" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
#1

<object height="344" width="425">

<param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/G2v8d9OraKw&hl=en_US&fs=1" />

<param name="allowFullScreen" value="true" />

<param name="allowscriptaccess" value="always" />

<embed allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" height="344" src="http://www.youtube.com/v/G2v8d9OraKw&hl=en_US&fs=1" type="application/x-shockwave-flash" width="425"></embed>

</object>


ถ้าเป็นเวอร์ชั่นเก่า โค้ดจะเป็นแบบนี้ เก็บข้อมูลแค่ ตัวหนาก้ได้ หรือจะเก็บทั้ง URL เลยก้ได้เช่นกัน
#2


    ผมใช้ตามแบบที่ 2 ครับ ได้แล้วครับ ขอบคุณมากครับผม


#3
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^