A-AA+then

ใช้ gmail สมัครสมาชิก เมล์ตอบรับการยืนยันไม่เข้า

1,728
Admin Email  และ System Email ของผมเป็น xxxxxx@gmail.com ครับ

เลือกโปรแกรมส่งจดหมาย : แบบPHPMailer

และากำหนดของเมล์เซิร์ฟเวอร์ เป็นแบบ localhost

พอร์ต เป็นแบบ 25

การเชื่อมต่อ : แบบปกติ (Clear Text)

ใส่ชื่อ : userของ host

และรหัสผ่าน : รหัสของ hostใช้อีเมล์ของ hotmail มีอีเมล์ตอบรับ แต่อยู่ในส่วนของ junk mail และสามารถยืนยันสมาิชิกได้

แต่ว่าใช้ อีเมล์ ของ gmail กลับไม่ีมีเมล์ตอบรับ ในส่วนของการยืนยันสมาชิก

ผมทำส่วนไหนผิด ช่วยแนะนำด้วยนะครัีบ

4 ความคิดเห็น

คำถามคือ ส่งได้หรือเปล่า ถ้าส่งได้ แต่ไปอยู่ใน Junk

IP ของ Server อาจอยู่ในรายฃื่อที่ไม่ปลอดภัยครับ และ gmail อาจ reject รายฃื่อ อีเมล์นั้นๆออกเลย ทำให้รับไม่ได้ครับ

ถ้าไม่สามารถส่งได้เลย ให้ตรวจสอบค่าต่างๆ ด้านบนให้ถูกต้องครับ อาจสอบถามจาก Server ก็ได้ครับ

1

ขอบคุณครับอาจารย์ ผมลองไปดูใน Junk mail แล้วครับ มันเข้าไปที่นั่นจริงๆ 

ในกรณี ที่เลือก แบบ กำหนดของเมล์เซิร์ฟเวอร์นั้น หากเราเลือก Gmail ต้องกำหนดค่าอย่างไรครับ

ต้องใส่ UserName และ Password อะไรครับ (เป็นของ Gmail หรือเปล่า?)
2

อ้างจากคำตอบที่ #2ในกรณี ที่เลือก แบบ กำหนดของเมล์เซิร์ฟเวอร์นั้น หากเราเลือก Gmail ต้องกำหนดค่าอย่างไรครับ

ต้องใส่ UserName และ Password อะไรครับ (เป็นของ Gmail หรือเปล่า?)

ใช่ครับ ตามที่ผมอธิบายไว้ที่หน้าเว็บเลย
3

ขอบคุณมากครับผม
4
^