A-AA+then

สอบถาม โค๊ด การย้ายภาพ แบบ facebook

1,229

    
    สอบถามนะครับ วิธีการที่จะย้ายหรือวางรูป ไว้ตามที่เราต้องการจะทำเช่นไรครับเหมือนกับ เฟสบุคดังภาพด้านล่าง

    คือผมจะทำทำเนียบ บุคลลากร ในองค์กร  แต่คิดไม่ออกครับ ละมาเห็นการย้ายรูปในเฟสบุค เลยอยากเอามาดัดแปลง แต่หาการวิธีการไม่ได้ครับเลยอยากขอคำเเนะนำ หรือขอแนวทางหน่อยครับ
    
    รูปอัพขึ่น แสดงออกได้ แต่เรื่่องการวางตำแหน่งภาพนั้นไม่ได้ครับ
    
    
    
    
    
    
    
    จะทำ  ทำเนียบ ประมาณนี้ครับ
    
    
    

2 ความคิดเห็น

Javascript Drag Drop ครับ

โดยทั้วไป การลากรูปภาพแล้วไปวางทีตำแหน่งที่ต้องการเลย อาจไม่ค่อยเป็นที่นิยมครับ เนื่องจากการเขียนที่ค่อนข้างยุ่งยาก (ยกตัวอย่างเช่น gblog.goragod.com ที่สามารถลาก layout ไปวางที่ตำแหน่งใดก้ได้) วิธีที่ผมแนะนำก็คือ ใช้วิธีการจัดเรียงรูปครับ โดยให้ยึดถ์อเอาว่า รูปภาพที่แสดงจะเรียงตามลำดับจากแถวบนสุดลงมา จะทำให้การออกแบบง่ายขึ้น

ถ้าเป็น script ที่ผมใช้คือ GSortTable จะมีอยู่ใน Gajax ครับ ตัวอย่างที่ผมใช้งานอยู่คือการจัดเรียงเมนุ (ในส่วนของแอดมินของ GCMS)

แนวคิดก็คือ จัดเรียงรูปภาพตามลำดับ และหลังจากเรียงเสร็จก็บันทึกลำดับของรูปไว้ เวลา query ก็ให้ query ตามลำดับออกมาเพื่อแสดงผลครับ

ถ้าเป็น script อื่นๆ ลองหาคำว่า sorttable นี่แหละครับ ผมเคยเจอ....


1

ขอบคุณครับ
2
^